Raivion tiehoitokunnan historiaa

Raivion yhdyskunta on muodostunut 1940 - luvun loppupuolella. Varsinaista perustamisen ajankohtaa ei voida todistaa varmasti, mutta oletetaan, että tiehoitokunta olisi perustettu 1950 - luvun alkupuolella, sillä arkisto on tuhoutunut tulipalossa 1960 - luvun alussa.

Silloiset tonttien omistajat perustivat Raivio - Rödjan Yhdyskunta - Samhälle r.y: n, jonka toimialue oli Raiviontien asukkaat. Ensimmäinen tiehoitokunnan puheenjohtaja oli Onni Vanhala. Myöhemmin yhdyskunnan nimi muutettiin Raivio - Rödjan - Ekebacka - Tiehoitokunta - Väglag. Toimialueeksi tuli mukaan Ekebackantien asukkaat. Tämä muutos toteutettiin vuonna 1978.

Tieosakkaiden aktiivisuus vuosien varrella on myös tuottanut tulosta. Merkittävä parannus tienhoitoon saatiin, kun kunnantoimesta tuli tievalaistus vuonna 1986 ja Ekebackantielle vuonna 2000. Tämä helpotti huomattavasti liikkumista tiellä pimeän aikaan. Varsinkin alueen koululaisille tuli turvallisempi koulumatka.

Alueelle johtava silta oli rakennettu käytöstä poistetun rautateiden kääntösillasta. Tämä jouduttiin uusimaan. Sillan perustukset olivat huonossa kunnossa ja olivat sortumisvaarassa. Tilalle rakennettiin siltarumpu vuonna 2003.

Tonttien vesihuolto oli omien kaivojen varassa ja useimman kohdalla kaivot saattoivat tyhjentyä. Näin syntyi ajatus kunnan vesihuollon tarpeesta. Erilaisten selvitysten ja kokousten tuloksena saimme kunnan rakentamaan vesihuollon vuonna 2004.

Jätehuollon osalta tieosakkailla oli mahdollisuus toimittaa yhdyskuntajätteet yhteiseen alueella olevaan jäteastiaan. Tämä järjestelmä ei ollut lainmukainen ja toisaalta epäkäytännöllinen. Toiminta lopetettiin vuonna 2009. Jätehuolto toimii nyt jätelain mukaisesti. Jokainen tieosakas huolehtii itse jätehuollosta, joka tarkoitta, että tieosakkaat ovat tehneet roska-astian tyhjennyssopimuksen jäteyhtiön kanssa.

Vuosittain tieosakkaille järjestettiin "romulava", toistaiseksi tämä toiminta on lopetettu, mutta tarvittaessa voidaan asiaan palata.

Tieosakkaiden tiehoitomaksut vuosien varrella ei tyydyttänyt tieosakkaita. Oikea ratkaisu löytyi yksityisteiden laista. Tämän johdosta tiemaksut muutettiin lain mukaiseksi.

Samanaikaisesti tiehoitokunnalle laadittiin uudet säännöt vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä vuonna 2009.

Alueen viihtyvyyden parantamiseksi tiehoitokunnan alueelle rakennettiin talkoovoimin grillikatos vuonna 2009. Bjarne Österlund lahjoitti puumateriaalin ja Juha Nevalainen valmisti arinan. Suunnittelijana ja rakentajana toimi Juhani Boman. Grillikatos on tieosakkaiden yhteisessä käytössä.